Porucha cestnej svetelnej signalizácie Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum: 15.01.2016
Stav: Prijaté

Rascova

Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum: 15.01.2016
Stav: Prijaté

Rascova

Porucha cestnej svetelnej signalizácie Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum: 15.01.2016
Stav: Prijaté

Rascova

Nahlásenie závady na chodníku alebo priechode pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum: 15.01.2016
Stav: Prijaté

Rascova 1

Nahlásenie poruchy zjazdnosti na miestnej komunikácii Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum: 15.01.2016
Stav: Prijaté

Smrekova

Nahlásenie závady na chodníku alebo priechode pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum: 25.01.2016
Stav: Prijaté

q

Nahlásenie závady na chodníku alebo priechode pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum: 25.01.2016
Stav: Prijaté

qq

Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum: 02.02.2016
Stav: Prijaté

Franckova

Porucha verejného osvetlenia Typ hlásenia: Verejné osvetlenie
Dátum: 02.02.2016
Stav: Prijaté

Tranovského

Nahlásenie závady na chodníku alebo priechode pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum: 02.02.2016
Stav: Prijaté

Krajinská

Nahlásenie závady na chodníku alebo priechode pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum: 02.02.2016
Stav: Prijaté

Narcisová

Nahlásenie závady na chodníku alebo priechode pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum: 15.02.2016
Stav: Prijaté

Zahorská 25/123

Nahlásenie závady na chodníku alebo priechode pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum: 22.02.2016
Stav: Prijaté

Bratislavská cesta 25/0

Nahlásenie závady na chodníku alebo priechode pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum: 25.02.2016
Stav: Prijaté

hlboka 2

Nahlásenie závady na chodníku alebo priechode pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum: 26.02.2016
Stav: Prijaté

Ferienčíkova 1

Stránka 1 z 9