SENECIO Dom sociálnych služieb, n.o. Typ poskytovateľa: Verejný poskytovateľ sociálnej služby - právnická osoba zriadená/založená obcou
Služby (forma): (pobytová - celoročná)
(terénna)
(pobytová - týždenná)
(pobytová - celoročná)
(terénna)
(ambulantná)

Na Grbe 2
841 07 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Devín
Opatrovateľská služba MČ Devínska Nová Ves Typ poskytovateľa: Verejný poskytovateľ sociálnej služby - obec/mesto
Služby (forma): (terénna)

Novoveská 17/A
843 10 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
Domov pri kríži Typ poskytovateľa: Verejný poskytovateľ sociálnej služby - právnická osoba zriadená/založená obcou
Služby (forma): (pobytová - týždenná)

Pri kríži 26
841 02 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Staré Mesto