Prevod vlastníctva

 
Žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu pozemku
 

 

 

 

Zverejnené: 18.05.2018

Aktualizované: 21.06.2018