Oddelenie správy komunikácie

OSK1: Stanovisko k povoleniu zriadenia vjazdu (docx, 79kB)
OSK1: Stanovisko k povoleniu zriadenia vjazdu (pdf, 119KB)
OSK2: Stanovisko k pripojeniu komunikácie (docx, 126KB)
OSK2: Stanovisko k pripojeniu komunikácie (pdf, 118KB)
OSK3: Usporiadanie siete miestnych komunikácií (docx, 132KB)
OSK3: Usporiadanie siete miestnych komunikácií (pdf, 128KB)
OSK4: Povolenie uzávierky, obchádzky, odklonu (docx, 126KB)
OSK4: Povolenie uzávierky, obchádzky, odklonu (pdf, 121KB)
OSK5: Ambulantný predaj, konanie zhromaždení, kultúrnych a športových podujatí, nakrúcanie filmov, umiestnenie letných terás (docx, 129KB)
OSK5: Ambulantný predaj, konanie zhromaždení, kultúrnych a športových podujatí, nakrúcanie filmov, umiestnenie letných terás (pdf, 136KB)
OSK6: Zariadenie staveniska, umiestnenie kontajnera, lešenia. pristavenie vozidla na výkon stavebných prác, záber verejného priestranstva (docx, 128KB)
OSK6: Zariadenie staveniska, umiestnenie kontajnera, lešenia. pristavenie vozidla na výkon stavebných prác, záber verejného priestranstva (pdf, 120KB)
OSK7: Rozkopávkové práce (docx, 132KB)
OSK7: Rozkopávkové práce (pdf, 121KB)
OSK8: Porucha vedenia (docx, 131KB)
OSK8: Porucha vedenia (pdf, 120KB)
OSK9: Umiestnenie reklamného, propagačného a informačného zariadenia (docx, 132KB)
OSK9: Umiestnenie reklamného, propagačného a informačného zariadenia (pdf, 140KB)
OSK10: Povolenie vjazdu do pešej zóny a do zákazu vjazdu (docx, 126KB)
OSK10: Povolenie vjazdu do pešej zóny a do zákazu vjazdu (pdf, 136KB)
OSK12: Preprava nadmerného, nadrozmerného nákladu (docx, 127KB)
OSK12: Preprava nadmerného, nadrozmerného nákladu (pdf, 153KB)
OSK13: Umiestňovanie a druhové zloženie cestnej zelene, výrub drevín (docx, 129KB)
OSK13: Umiestňovanie a druhové zloženie cestnej zelene, výrub drevín (pdf, 136KB)
OSK14: Zriadenie stanovišťa taxislužby (docx, 77KB)
OSK14: Zriadenie stanovišťa taxislužby (pdf, 140KB)
OSK15: Vyhradené parkovania pre občana ZŤP (docx, 130KB)
OSK15: Vyhradené parkovania pre občana ZŤP (pdf, 140KB)
OSK16: Vyhradené parkovanie pre právnické osoby (PO) a fyzické osoby (FO) (docx, 128KB)
OSK16: Vyhradené parkovanie pre právnické osoby (PO) a fyzické osoby (FO) (pdf, 119KB)
OSK18: Určenie dopravných značiek a dopravných zariadení (docx, 129)
OSK18: Určenie dopravných značiek a dopravných zariadení (pdf, 120KB)

Zverejnené: 25.06.2020

Aktualizované: 25.06.2020