Kontakt

Kancelária prvého kontaktu zabezpečuje

  • priamy kontakt medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy hlavného mesta,
  • poskytovanie informácií verejnosti o fungovaní samosprávy, jej orgánoch a orgánoch štátnej správy,
  • poskytovanie všeobecných informácií o činnosti magistrátu na jeho jednotlivých úsekoch a komplexných informácií k žiadostiam fyzických a právnických osôb, vrátane kontroly ich správnosti,
  • výkon osvedčovania listín a podpisov,
  • poskytovanie bezplatného prístupu k internetu v priestore vyhradenom pre tento účel.

Adresa

Kancelária prvého kontaktu
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava
(podacia adresa - korešpondenčná adresa)

 

 

 


Návštevná doba

Pondelok: 8:00 - 17:00 (kancelária prvého kontaktu)
9:00 - 16:00 (pokladňa, obedňajšia prestávka 12:00 - 13:00)
Utorok: 8:00 - 16:00 (kancelária prvého kontaktu)
9:00 - 15:00 (pokladňa, obedňajšia prestávka 12:00 - 13:00)
Streda: 8:00 - 16:00 (kancelária prvého kontaktu)
9:00 - 15:00 (pokladňa, obedňajšia prestávka 12:00 - 13:00)
Štvrtok: 8:00 - 16:00 (kancelária prvého kontaktu)
9:00 - 15:00 (pokladňa, obedňajšia prestávka 12:00 - 13:00)
Piatok: 8:00 - 15:00 (kancelária prvého kontaktu)
9:00 - 14:00 (pokladňa, obedňajšia prestávka 12:00 - 13:00)

Magistrát mesta Bratislava
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava

GPS: 48° 43&39; 12", N 21° 15&39; 0" E

Kontakty

Ústredňa: +421 259 356 111

Odkazovač: +421 259 356 689

Web: http://www.bratislava.sk

E-mail: info@bratislava.sk

IČO: 00603481

DIČ: SK2020372596

Bankové spojenie

IBAN: SK37 7500 0000 0000 2582 9413

 

Zverejnené: 24.03.2017

Aktualizované: 16.05.2018