Komunálne voľby

Kandidátne listiny pre voľbu primátora hlavného mesta SR Bratislavy podávajú politické strany a nezávislí kandidáti - za jednomandátový volebný obvod hlavné mesto SR Bratislavu. Kandidátne listiny pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva podávajú politické strany a nezávislý kandidát podáva kandidátnu listinu pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva.
 
V zmysle zákona SNR č. 346/1990 Zb. musí nezávislý kandidát na primátora pri podaní kandidátnej listiny predložiť súčasne petíciu s minimálne 600 podpismi voličov podporujúcich jeho kandidatúru. Títo voliči musia mať trvalý pobyt v Bratislave.
 
 

Zverejnené: 18.05.2018

Aktualizované: 21.06.2018