Dostupné služby oblasť: Občiansky život - Lovím ryby

E-podanie
Vydávanie rybárskeho lístku

Mestské časti na požiadanie vydajú rybársky lístok, oprávňujúca držiteľa na lov rýb.

Oblasti služieb