Dostupné služby oblasť: Občiansky život - Volím mimo miesta trvalého pobytu

E-podanie
Vydávanie voličského preukazu

Mestská časť vydáva voličské preukazy pre občanov, ktorý sa chcú zúčastniť volieb/referenda mimo adresy ich trvalého bydliska