Dostupné služby oblasť: Bývanie, majetok, sídlo - Narodenie dieťaťa

E-podanie
Uvítanie detí do života

Pozývame všetky novonarodené detičky so svojimi rodičmi na slávnostné uvítanie do života

Oblasti služieb
E-podanie
Vydanie rodného listu novo narodenému dieťaťu

Rodič novo narodenéhodieťaťa je povinný vybaviť rodný list dieťaťu

Oblasti služieb