Mestská časť Bratislava-Nové Mesto zverejňuje prijímateľov poskytnutých dotácii ako aj výšku poskytnutých dotácii podľa platnej legislatívy.

 

Dotácie poskytnuté z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

Zmluvy so subjektami, ktorým bola poskytnutá dotácia

Vyúčtovanie poskytnutých dotácií

Prehľad žiadateľov, ktorým neboli poskytnuté finančné dotácie

 


Dátum zverejnenia: 18.10.2018

Dátum poslednej zmeny: 03.12.2018

Zoznam žiadostí o dotáciu

Legislatíva

 

Poplatky

Bez poplatkov.

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Oddelenie hospodárske a finančné

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 128

E-mail: podatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk

Súvisiace linky