Poskytovanie informácií o pohrebiskách zahŕňa najmä informácie o ich umiestnení, prevádzkovateľoch a prevádzkových poriadkoch ako aj o zrušení pohrebiska. Informácie o pohrebiskách môžu obsahovať aj prehľadné informácie o čase prístupnosti verejnosti, dopravných možnostiach a iné informácie určené pre verejnosť.

 


Dátum zverejnenia: 18.10.2018

Dátum poslednej zmeny: 07.05.2019

Zoznam cintorínov

Legislatíva

  • Zákon č. 131/2010 Z.z. Zákon o pohrebníctve

Poplatky

Bez poplatku

Odbor

ODDELENIE SERVIS PRE OBČANA

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Primaciálne námestie 1

814 99  Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

e-mail: info@bratislava.sk

web: www.bratislava.sk

 

Súvisiace služby

Životné situácie