V súčasnom období prevádzkuje systém MHD v Bratislave spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, a.s. na linkách autobusov, električiek a trolejbusov. Základný prepravný systém na radiálach mesta tvorí električka, ktorá spája okrajové časti s centrom, prípadne diametrálne spája dve radiály prejazdom cez centrum.

Mestská hromadná doprava slúži občanom a návštevníkom hlavného mesta v rôznych formách a podobách už stodesať rokov. Je súčasťou živého a neustále pulzujúceho dopravného organizmu. Prvá električka vyšla do ulíc v roku 1895 od budovy SAV na Štefánikovej ulici cez centrum mesta až na nábrežie k budove dnešného Rybárskeho cechu. Odvtedy pretieklo dolu Dunajom veľa vody a ku električke sa pridal v roku 1927 autobus a v roku 1941 aj trolejbus.
Základný prepravný systém na radiálach mesta tvorí električka, ktorá spája okrajové časti (Dúbravka, Rača, Zlaté piesky, Ružinov) s centrom, prípadne diametrálne spája dve radiály prejazdom cez centrum. Jednotný linkový interval električiek je 8 min. (počas prázdnin 10 min.), no električka príde na zastávku každé 3 - 4 minúty, pretože na radiálach premáva viac liniek.
Západná kopcovitá oblasť Bratislavy (Kramáre, Koliba, Machnáč, Horský park) a východná časť Bratislavy (Trnávka, Dolné hony) je spojená s centrom mesta ekologickou trolejbusovou dopravou. Špičkový interval trolejbusov je 8 – 12 min.
Petržalka je obsluhovaná autobusovými linkami, ale v súčasnom období je v štádiu projektových príprav stavba rýchlej električky, ktorá bude tvoriť nosný systém pre obsluhu pravého brehu Dunaja cez zrekonštruovaný Starý most. Stavebné práce sú naplánované na roky 2009 – 2011.


Ostatné časti mesta sú tak isto spojené s užším, alebo širším centrom autobusovou dopravou, ktorá tvorí na miestach, kde je zavedená elektrická trakcia doplnkovú dopravu.
Na území mesta platí tarifa s prestupným 60minútovým cestovným lístkom v rámci ktorého je možné v uvedenej časovej dobe cestovať a prestupovať na všetkých linkách MHD. Okrem prestupného lístka je k dispozícii 15 minútový neprestupný lístok. Predplatné cestovné lístky sú rozdelené do dvoch tarifných pásiem. Širšie centrum tvorí 1. tarifné pásmo, okrajové časti mesta tvoria 2. tarifné pásmo. Cestujúci s predplatným cestovným lístkom len na jedno z uvedených pásiem môže cestovať do druhého, ak si pri prekročení hranice pásma označí príslušný časový jednorázový (prestupný, alebo neprestupný) cestovný lístok.  Od novembra 2008 je taktiež možné kúpiť  jednorázový prestupný cestovný lístok cez mobil, prostredníctvom  prázdnej SMS správy na čísle 1100. Jeho platnosť je 70 minút.


Dátum zverejnenia: 26.05.2017

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018