Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.


Dátum zverejnenia: 26.05.2017

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018