Primátor Bratislavy na rokovaní so zástupcami Slobody zvierat 18. februára 1999 vyjadril podporu k výstavbe útulku pre opustené a týrané zvieratá v hlavnom meste. Zariadenie útulku bude zabezpečovať nielen neustálu veterinárnu službu, výchovu, sterilizáciu, ale aj hotelové služby pre opustené a týrané zvieratá a komunikáciu s verejnosťou.

 
Predseda Slobody zvierat odovzdal primátorovi Bratislavy otvorený list, ktorý okrem iného obsahuje nové návrhy riešenia problematiky chovu spoločenských zvierat v hlavnom meste a Projekt Kontroly populácie zvierat v mestách. Sloboda zvierat je presvedčená, že v spolupráci s radnicou Hlavného mesta SR v priebehu troch rokov zabezpečí výstavbu útulku pre zvieratá na Devínskej ceste, registráciu zvierat, zníži počet chovaných zvierat na území Bratislavy, pripraví všeobecne záväzné nariadenie o chove zvierat, zefektívni výchovné kampane smerom k chovateľom a nájde nové efektívne riešenia zberu exkrementov.

Od mesta Sloboda zvierat očakáva spoluprácu s odbornými referátmi magistrátu, finančný príspevok na výstavbu útulku na Devínskej ceste vo výške 70 percent nákladov a založenie fondu, ktorý by mal združovať prostriedky hlavného mesta a mestských častí z poplatkov za chov zvierat v hlavnom meste. Okrem iného primátor Bratislavy vyjadril záujem koordinovať odbornú skupinu pre riešenie problematiky chovu spoločenských zvierat na území Bratislavy. Paralelne s projektom Slobody zvierat však hlavné mesto uvažuje o zriadení pohotovostného zariadenia pre túlavé psy a mačky v areáli mestskej organizácie Zoologická záhrada Bratislava.


Dátum zverejnenia: 26.05.2017

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018