Kto nájde stratenú vec, je povinný ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník nie je známy, je nálezca povinný odovzdať ju príslušnému štátnemu orgánu. Ak sa o ňu vlastník neprihlási do jedného roka od jej odovzdania, pripadá vec do vlastníctva štátu.


Dátum zverejnenia: 26.05.2017

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Dátum platnosti: 10.05.2018 - 10.05.2019

Oznámenie o nájdenej, stratenej veci

Legislatíva

Zákon č.40/1964 Zb. občiansky zákonník, §135, ods.1)

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Odbor

ODDELENIE SERVIS PRE OBČANA

Životné situácie