Jednorazové finančné výpomoci pri narodení dieťaťa sa matkám - obyvateľkám mestskej časti Bratislava-Nové Mesto poskytujú na základe ich žiadosti v Stredisku kultúry  na Vajnorskej ul. č. 21, Bratislava.

Žiadateľkou o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci pri narodení dieťaťa je výlučne matka dieťaťa, ktorá má už v čase narodenia dieťaťa adresu trvalého pobytu v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (na miesto narodenia dieťaťa sa neprihliada).

Okrem poskytnutia údajov požadovaných v žiadosti je potrebné, aby žiadateľka pred konaním akcie osobne na oddelení sociálnych služieb MÚ MČ BNM predložila k nahliadnutiu jej občiansky preukaz a rodný list jej dieťaťa (ak je rodný list dieťaťa vydaný v cudzine s výnimkou ČR, je potrebné predložiť k nahliadnutiu aj jeho úradný preklad do SJ).

Okrem rodičov a narodených detí sa na akcii môžu zúčastniť aj ďalší rodinní príslušníci, súrodenci, starí rodičia, krstní rodičia a podobne. Na akcii sa odovzdáva finančná výpomoc mestskej časti  Bratislava-Nové Mesto, malý darček/malé darčeky a pamätný list, ktoré dieťatku pripomenú jeho prvé dni života.

 

 


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.11.2018

Prihláška na slávnostné uvítanie dieťaťa

Legislatíva

  • Zásady poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Poplatky

Služba nie je spoplatnená.

Kompetencie

Kontakt

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto

Oddelenie sociálnych služieb

Junácka 1

832 91 Bratislava

Telefón: +421 249 253 529

              +421 249 253 130

E-mailpodatelna@banm.sk

Webwww.banm.sk

Životné situácie

Súvisiace linky