Narodenie dieťaťa je pre každého rodiča veľkou udalosťou plnou radosti. Bratislavská samospráva chce tento výnimočný okamžik osláviť spolu s rodičmi.   Slávnostný obrat uvítania dieťaťa do života organizuje každá mestská časť vo svojich priestoroch. Srdečne pozývame všetky deti s trvalým pobytom v mestskej časti kde bude obrad vykonaný, bez rozdielu miesta narodenia. Okrem rodičov prichádzajú aj ďalší rodinní príslušníci, súrodenci, starí rodičia, krstní rodičia a podobne. Každé dieťatko dostáva od Bratislavskej samosprávy na pamiatku darček a pamätný list, ktoré mu pripomenú jeho prvé dni na svete. 


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Prihláška na slávnostné uvítanie dieťaťa

Legislatíva

Služba je dobrovoľne poskytovaná

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Odbor

Kancelária starostu

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk

Životné situácie