Mestská časť, ktorá vykonáva pôsobnosť matričného úradu, organizuje civilné svadobné obrady (poskytuje miestnosť, zabezpečuje prítomnosť starostu, alebo povereného poslanca miestneho zastupiteľstva). Tiež zabezpečuje sprievodný program (recitáciu) a vykonanie obradu mimo úradnej sieni. Služba pokrýva celý proces od podania žiadosti o organizovanie občianskeho svadobného obradu na strane klienta (obaja snúbenci), cez prijatie a zaregistrovanie podania na strane mestskej časti, umožnenie prípadnej platby za službu na strane klienta a prijatie prípadnej platby na strane mestskej časti, spracovanie služby v príslušnom module IIS,  zaslanie výstupu služby – Informácie o uskutočnení obradu zo strany mestskej časti klientovi. Po uskutočnení samotného sobášneho obradu sa vydáva sobášny list. Proces organizovania končí archiváciou údajov o podaní a uzavretím prípadu. Klient nie je o priebehu procesu informovaný, iba v prípade výnimiek a komplikácii.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Žiadosť o uzavretie manželstva

Legislatíva

  • Zákon č. 154/1994
  • Zákon č. 36/2005 Zákon o správnych poplatkoch

Poplatky

Služba nie je spoplatnená okrem prípadov:

  • Povolenie uzavrieť manželstvo pred matričným úradom ak jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v danej mestskej časti - 0 €
  • Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky – 16,50 €
  • Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky – 16,50 €
  • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby– 16,50 €, Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti – 66 €
  • Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami – 33 €
  • Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom – 66 €
  • Uzavretie manželstva medzi cudzincami – 165,50 €
  • Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt – 199 €

Odbor

Kancelária starostu

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk

Životné situácie