Parkovacia karta je vydaná na zákalde povolenia k žiadosti: Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Žiadosť o povolenie parkovania

Legislatíva

  • Zákon 135/1961 Zákon 8/2009 Z.z.
  • Štatút hl. mesta SR Bratislavy

Zákonná lehota

30 dní (Môže byť prerušená)

Poplatky

Každá mestská časť má vlastné ceny

Odbor

ODDELENIE DOPRAVNÉHO INŽINIERSTVA

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk

Životné situácie