Táto  služba  umožňuje  zaplatiť  všetky  ostatné  poplatky,  ktorých  zaplatenie vyžaduje hlavné mesto alebo mestská časť alebo jeho OvZP. Služba bude riadiť celý proces, vrátane možnosti informovania klienta o jeho platobnej povinnosti.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Platenie ostatných poplatkov

Zákonná lehota

15 dní (Nemôže byť prerušená)

Splatnosť poplatku je uvedený v osobitných dokumentoch.

Poplatky

výška poplatku je uvedená v rozhodnutí

Odbor

Finančné oddelenie

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk