Novelou zákona o miestnych daniach a poplatkoch bola od 1.1.2013 zrušená oznamovacia povinnosť pre oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností.

 

Pre podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti kliknite sem

 

 


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 08.01.2019

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií
Blagoevova ulica č. 9
P.O.BOX 76
850 05 Bratislava 55                                                                                                                                                                                                     

Telefón:
   informácie:    +421 259 356 954 
   sekretariát:    +421 259 356 900   

E-mail:
   omdp@bratislava.sk
   dane@bratislava.sk