Mestská časť vydáva voličské preukazy pre občanov, ktorý sa chcú zúčastniť volieb/referenda mimo adresy ich trvalého bydliska. Služba sa poskytuje v prípadoch volieb do NR SR, volieb prezidenta SR, volieb do Európskeho parlamentu a referenda, v zmysle zákonov uvedených ďalej.

Pred voľbami vydáva Ministerstvo vnútra SR usmernenia ku konaniu volieb, dostupnú sú na webe MV SR http://www.minv.sk/?volby-a-referendum.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Žiadosť o vydanie voličského preukazu

Legislatíva

  • Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
  • Zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda

Zákonná lehota

7 dní (Nemôže byť prerušená)

O voličský preukaz je možné požiadať do 7 dní pred konaním príslušných volieb

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Odbor

Kancelária starostu

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk