Mestská časť vydáva voličské preukazy pre občanov, ktorý sa chcú zúčastniť volieb/referenda mimo adresy ich trvalého bydliska. Služba sa poskytuje v prípadoch volieb do NR SR, volieb prezidenta SR, volieb do Európskeho parlamentu a referenda, v zmysle zákonov uvedených ďalej. Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť a doručená najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020).

Pred voľbami vydáva Ministerstvo vnútra SR usmernenia ku konaniu volieb, dostupnú sú na webe MV SR http://www.minv.sk/?volby-a-referendum.

Volič môže podľa § 46 ods. 4 zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb. Po uplynutí tejto lehoty je možné poriadať o vydanie hlasovacieho preukazu len osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách na miestnom úrade.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 11.02.2020

Legislatíva

  • Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
  • Zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda

Zákonná lehota

15 dní (Nemôže byť prerušená)

O voličský preukaz je možné elektronicky požiadať najneskôr 15 pracovných dní pred konaním príslušných volieb.

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Odbor

Kancelária starostu

Kompetencie