Mestská časť vydáva voličské preukazy pre občanov, ktorý sa chcú zúčastniť volieb/referenda mimo adresy ich trvalého bydliska. Služba sa poskytuje v prípadoch volieb do NR SR, volieb prezidenta SR, volieb do Európskeho parlamentu a referenda, v zmysle zákonov uvedených ďalej.

Pred voľbami vydáva Ministerstvo vnútra SR usmernenia ku konaniu volieb, dostupnú sú na webe MV SR http://www.minv.sk/?volby-a-referendum.


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 30.04.2019

Žiadosť o vydanie voličského preukazu

Legislatíva

  • Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
  • Zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda

Zákonná lehota

15 dní (Nemôže byť prerušená)

O voličský preukaz je možné elektronicky požiadať najneskôr 15 pracovných dní pred konaním príslušných volieb.

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Kontakt

Registratúrne stredisko

Žatevná 4

844 02 Bratislava

Zodpovedná osoba: PhDr. Lívia Nagyová

E-mail: livia.nagyova@dubravka.sk

Telefón: 02/ 69 20 25 42

webwww.dubravka.sk