Žiadateľ – daňovník má možnosť požiadať o potvrdenie výšky pohľadávok voči obci. Prípadne môže požiadať oodpustenie daňového nedoplatku prostredníctvom elektronického formulára Žiadosť oodpustenie daňového nedoplatku.

Správca dane po overení vydá potvrdenie výšky pohľadávok voči obci. 


Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 15.06.2018

Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci

Legislatíva

  • Občiansky Zákonník 87/1995 Z. z.
  • Rozhodnutie č.11/2013 primátora hlavného mesta SR BA o podpisovaní písomností a právnych dokumentov

Zákonná lehota

30 dní (Nemôže byť prerušená)

Poplatky

Služba nie je spoplatnená.

Odbor

Finančné oddelenie

Kompetencie

Kontakt

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Primaciálne námestie 1

814 99 Bratislava

Telefón: +421 259 356 111

E-mailinfo@bratislava.sk

Webwww.bratislava.sk