Základná škola Telefón: +421264282404
E-mail: riaditel@zssokolikova.sk
Riaditeľ: Mgr. Daniela Ďurkovská

Sokolíkova 2
841 01 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Dúbravka
Základná škola Telefón: +421264365900
E-mail: zsbenovskeho@gmail.com
Riaditeľ: PaedDr. Viera Karovičová

Beňovského 1
841 01 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Dúbravka
Základná škola Telefón: +421264530006
E-mail: zsnejedleho@centrum.sk
Riaditeľ: PaedDr. Lena Kampmillerová

Nejedlého 8
841 02 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Dúbravka
Základná škola Telefón: +421264366942
E-mail: miksikova@prikrizi.sk
Riaditeľ: Mgr. Iveta Mikšíková

Pri kríži 11
841 02 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Dúbravka