Základná škola Telefón: +421265421043
E-mail: eko.karloba@gmail.com
Riaditeľ: Mgr.Eva Horníková

Karloveská 61
841 04 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Základná škola Telefón: +421269202411
E-mail: veternicova@zsveternicovaba.edu.sk
Riaditeľ: Mgr.Katarína Belegišanin

Veternicová 20
841 04 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Základná škola A. Dubčeka Telefón: +421265444864
E-mail: zsadubceka@centrum.sk
Riaditeľ: PaedDr. Pavol Bernáth

Majerníkova 62
841 05 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Spojená škola Telefón: +421265422545
E-mail: skola@tilgnerka.edu.sk
Riaditeľ: PhDr.Alena Turčanová

Tilgnerova 14
841 05 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Spojená škola Telefón: +421265422546
E-mail: skola@tilgnerka.edu.sk
Riaditeľ: PhDr.Alena Turčanová

Tilgnerova 15
842 05 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Spojená škola Telefón: +421265422547
E-mail: skola@tilgnerka.edu.sk
Riaditeľ: PhDr.Alena Turčanová

Tilgnerova 16
843 05 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Karlova Ves