Základná škola s materskou školou, Trnková 1, Telefón: +421262860332
E-mail: zsjarovce@zoznam.sk
Riaditeľ: Mgr. Eva Ondrášeková - poverená

Trnková 1
851 10 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Jarovce
Základná škola a materskou školou Riaditeľ: PaedDr. Zuzana Kaliariková

Hargašova 5
84106 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica
Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského Telefón: 02/44 88 41 40
E-mail: riaditelka@zshubenehoba.edu.sk
Riaditeľ: Mgr. Tatiana Kizivatová

Hubeného 25
831 53 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Rača
Základná škola, Tbiliská 4 Telefón: 02/44 88 79 71
E-mail: riaditelka@zstbiliskaba.edu.sk
Riaditeľ: Mgr. Eva Šišková

Tbiliská 4
83106 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Rača
Základná škola s materskou školou, Česká 10 Telefón: +421244372631
E-mail: zsceska@zsceska.sk
Riaditeľ: Mgr. Iveta Kopásková

Česká 10
831 03 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Základná škola s materskou školou, Cádrova 23 Telefón: +421220275593
E-mail: skola@zscadrova.sk
Riaditeľ: Mgr. Mária Dolnáková

Cádrova 23
831 01 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Základná škola s materskou školou, Za kasárňou 2 Telefón: +421244250803
E-mail: skola@zakasarnou.sk
Riaditeľ: PaedDr. Monika Hulenová

Za kasárňou 2
831 03 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Základná škola s materskou školou, Sibírska 39 Telefón: +421244253786
E-mail: sibirska@sibirska.sk
Riaditeľ: Mgr. Milena Partelová

Sibírska 39
831 02 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12 Špecializácia: Základná škola pre žiakov so športovým nadaním
Telefón: +4210244637274
E-mail: skolakalina@skolakalina.sk
Riaditeľ: Dušan Noga

Kalinčiakova 12
831 04 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Základná škola s materskou školou, Jeséniova 54 Telefón: +421254654594
E-mail: saliniova@zsjeseniovaba.edu.sk
Riaditeľ: Ing. Zuzana Salíniová

Jeséniova 54
831 01 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Základná škola s materskou školou, Riazanská 75 Telefón: +421244253122
E-mail: info@zsriazanska.sk
Riaditeľ: Mgr. Katarína Čuntalová, poverená riadením

Riazanská 75
831 03 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2 Telefón: +421249202611
E-mail: skola@zsodborba.edu.sk
Riaditeľ: Mgr. Ľubica Daneková

Odborárska 2
831 02 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Základná škola Telefón: +421264282404
E-mail: riaditel@zssokolikova.sk
Riaditeľ: Mgr. Daniela Ďurkovská

Sokolíkova 2
841 01 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Dúbravka
Základná škola s materskou školou, Vývojová 228/6, Bratislava - Rusovce Telefón: +421 2 62859124
E-mail: zsrusovce@zsrusovce.sk
Riaditeľ: Mgr. Marta Šmidáková - poverená

Vývojová 228/6
851 10 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Rusovce
Základná škola Telefón: +421252498776
E-mail: info@zshlboka.sk
Riaditeľ: RNDr.Nadežda Točená - poverená riadením školy

Hlboká cesta 4
811 04 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stránka 1 z 4