CVČ Klokan Telefón: +421 2 64365193
E-mail: cvcklokan@gmail.com
Riaditeľ: Mgr.Anna Krupicová

Peknikova 2
841 02 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Dúbravka