Materská škola

Telefón: +421265423045
E-mail: msadamiho@r3.roburnet.sk
Vedúca jedálne: Helena Hudecová

Adámiho 11
84105 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Materská škola

Telefón: +421265425703
E-mail: ms.borska@gmail.com
Vedúca jedálne: Adriana Reháková

Borská 4
84101 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Materská škola

Telefón: +421265312781
E-mail: mskoliskova@gmail.com
Vedúca jedálne: Mgr.Alena Marušincová

Kolískova 14
84105 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Materská škola

Telefón: +421265420028
E-mail: mslsaru@mslsaru.sk
Vedúca jedálne: Jana Palčáková

L.Sáru 3
84105 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Materská škola

Telefón: +421265313525
E-mail: ms.fullu@r3.roburnet.sk
Vedúca jedálne: Eva Jurská

Ľ.Fullu 12
84105 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Materská škola

Telefón: +421265312319
E-mail: msmajernikova@chello.sk
Vedúca jedálne: Iveta Ryzá

Majerníkova 11
84105 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Materská škola

Telefón: +421265420908
E-mail: ms.podrovnicami@gmail.com
Vedúca jedálne: Jana Čechová

Pod Rovnicami 1
84105 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Materská škola

Telefón: +421265425229
E-mail: ms.suchohradska@gmail.com
Vedúca jedálne: PhDr.Oľga Mitrová

Suchohradská 3
84101 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Materská škola

Telefón: +421907929577
E-mail: ms.majernikova60@gmail.com
Vedúca jedálne: Mgr.Ľubomíra Hírešová

Majerníkova 60
84105 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Karlova Ves