ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej

Telefón: +421243712238
E-mail: jedalenvajnory@gmail.com
Vedúca jedálne: PaedDr. Jozef Bratina

Osloboditeľská 1
83107 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Vajnory