Zuš Eugena Suchoňa Telefón: +421 2 64364387
E-mail: zusbatkovaba@gmail.com
Riaditeľ: Mgr. Zuzana Horváthová

Batkova 2
841 01 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Dúbravka