Typ: Základná deväťročná škola

Vyučovací jazyk: Slovenčina

Počet žiakov/detí v aktuálnom školskom roku: 0

plne organizovaná štátna ZŠ, ISCED 1, 2

Zverejnené: 14.12.2015

Aktualizované: 14.12.2015

ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej
Osloboditeľská 1
831 07 Bratislava

Kontakt

Telefón: +421243712413
E-mail: jozef.bratina@iedu.sk
Web: www.zsosloboditelska1.stranka.info

Riaditeľ: PaedDr. Jozef Bratina
Telefón: +421918730171
E-mail: Jozef.Bratina@iedu.sk

Zástupca riaditeľa: Mgr. Magdaléna Vojtěchová
Telefón: +421243712413
E-mail: vojtechovam@gmail.com