Základná škola s materskou školou Telefón: +421 2 62859301
E-mail: zsrusovce@zsrusovce.sk
Riaditeľ: Mgr. Marta Šmidáková - poverená

Kovácsova 465/102
85110 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Rusovce
Materská škola Telefón: +421252496219
E-mail: msbeskydska@staremesto.sk
Riaditeľ: Blažena Pajtinková

Beskydská 7
81105 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Materská škola Telefón: +421254411462
E-mail: msbudkova@staremesto.sk
Riaditeľ: Mgr. Erika Špilárová

Búdková cesta 21
81104 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Materská škola Telefón: +421252968039
E-mail: msferiencikova@staremesto.sk
Riaditeľ: Tatiana Hozová

Ferienčíkova 12
81108 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Materská škola Telefón: +421254771017
E-mail: msgorazdova@staremesto.sk
Riaditeľ: PhDr. Eva Luknárová

Gorazdova 6
81104 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Materská škola Telefón: +421252968666
E-mail: msheydukova@staremesto.sk
Riaditeľ: Zdenka Janotová

Heydukova 25
81102 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Materská škola Telefón: +421252496543
E-mail: msjavorinska@staremesto.sk
Riaditeľ: Anna Hanzelová

Javorinská 9
81103 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Materská škola Telefón: +421255562959
E-mail: mskaradzicova@staremesto.sk
Riaditeľ: Tatiana Budayová

Karadžičova 51
81107 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Materská škola Telefón: +421254412081
E-mail: mskuzmanyho@staremesto.sk
Riaditeľ: Mgr. Mariana Mikšovská

Kuzmányho 9
81106 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Materská škola Telefón: +421254415824
E-mail: msmala@staremesto.sk
Riaditeľ: PaedDr. Alena Schmidlová

Malá 6
81102 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Materská škola Telefón: +421262804030
E-mail: msmyjavska@staremesto.sk
Riaditeľ: Mgr. Monika Šoltésová

Myjavská 22
81103 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Materská škola Telefón: +421252921289
E-mail: msspitalska@staremesto.sk
Riaditeľ: Katarína Orlická

Špitálska 49
81108 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Materská škola Telefón: +421254415585
E-mail: msslnecnica@energomail.sk
Riaditeľ: Mgr. Zuzana Danišková

Šulekova 35
81103 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Materská škola Telefón: +421252498037
E-mail: mstabakova@staremesto.sk
Riaditeľ: Richterová Elena-poverená riadením MŠ

Tabaková 10
81107 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Materská škola Telefón: +421254414323
E-mail: mstimravina@mail.t-com.sk
Riaditeľ: Ing. Katarína Koledová

Timravina 8
81106 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stránka 1 z 8