ZUŠ Exnárova 6, Bratislava E-mail: zus01@stonline.sk
Riaditeľ: Anna Miklovičová

Exnárova 6A
821 03 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Ružinov
ZUŠ Jána Albrechta Telefón: +421 2 63835035
E-mail: zusjalbrechta@gmail.com
Riaditeľ: Lucia Celecová

Topoľčianska 15
851 01 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Petržalka
ZUŠ Ľudovíta Rajtera Telefón: +421 2 53412919
E-mail: skola@zussklenrova.sk
Riaditeľ: Mgr. Erika Fáberová

Sklenárova 5
821 09 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Ružinov
Základná umelecká škola Telefón: +421 2 55564405
E-mail: zusvyytvarka@gmail.com
Riaditeľ: Lenka Hlávková, akad. mal.

Radlinského 53
811 07 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
ZUŠ Hálkova 56 Telefón: +421 2 44632117
E-mail: zus-riaditelka@stonline.sk
Riaditeľ: Mgr.Ingrid Bubeníčková

Hálkova 56
831 03 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
ZUŠ Miloša Ruppeldta Telefón: +421 2 54414661
E-mail: zus.ruppeldta@gmail.com
Riaditeľ: Alexandra Pažická

Panenská 11
811 03 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
ZUŠ Jozefa Kresánka Telefón: +421 2 65443932
E-mail: zus@zuskresanka.sk
Riaditeľ: Anna Gondášová

Karloveská 3
841 04 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
ZUŠ Júliusa Kowalského, Bratislava Telefón: +421 2 54630152
E-mail: zusjkowalskeho@gmail.com
Riaditeľ: Mgr. Dagmar Prokešová

Laurinská 20
810 00 Bratislava I

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
ZUŠ Telefón: +421 2 64761142
E-mail: zusistrijska@ba.netlab.sk
Riaditeľ: Vladimír Dianiška

Istrijská 22
841 07 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
Zuš Eugena Suchoňa Telefón: +421 2 64364387
E-mail: zusbatkovaba@gmail.com
Riaditeľ: Mgr. Zuzana Horváthová

Batkova 2
841 01 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Dúbravka
ZUŠ Františka Oswalda Telefón: +421 2 63453616
E-mail: zusdaliborovo@gmail.com
Riaditeľ: Tatiana Schlosserová

Daliborovo nám.2
851 01 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Petržalka
Základná umelecká škola Telefón: +421 244 884 543
E-mail: riaditel@zusvrbenskeho.eu
Riaditeľ: Mgr. Vladislav Katrinec

Vrbenského 1
831 53 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Rača