Úradná tabuľa - Dúbravka 

Upozornenie na listovú zásielku

Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Dúbravka upozorňuje v zmysle § 5, zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov občana s trvalým   pobytom  mestská  časť  Bratislava–Dúbravka: 
 
František Böhm     UC066904925SK
Jozef Jaroš              OA103456018SK
Milan Zajíček         RE672311485SK
Milan Bilka             OA193177093SK
František Valent    SK005315735SK
Oskar Szarvas        RE763870807SK
 
 
že mu  bola doručená písomnosť a zároveň ho vyzýva prevziať listovú zásielku na pošte Bratislava-Dúbravka na základe čísla zásielky pri mene v lehote do 28.09.2019, alebo oznámenie o uložení zásielky si môžete vyzdvihnúť osobne  na hospodárskej správe Miestneho úradu mestskej časti  Bratislava–Dúbravka, Žatevná č. 2 v úradných hodinách.