Úradná tabuľa - Dúbravka 

Upozornenie na listovú zásielku

Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Dúbravka upozorňuje v zmysle § 5, zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov občana s trvalým   pobytom  mestská  časť  Bratislava–Dúbravka:

 

Barbora Orlická

Martin Jursa

Lea Murčinková

Irena Murčinková

 

že mu  bola doručená písomnosť a zároveň ho vyzýva  osobne si prevziať listovú zásielku, na hospodárskej správe Miestneho úradu mestskej časti  Bratislava–Dúbravka, Žatevná č. 2 v úradných hodinách v lehote od 11.09.2019 do  27.09.2019.