Úradná tabuľa - Dúbravka 

Upozornenie na listovú zásielku

Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Dúbravka upozorňuje v zmysle § 5, zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov občana s trvalým   pobytom  mestská  časť  Bratislava–Dúbravka:

 

Zdenko Fabri   RE286785025SK

 

že mu  bola doručená písomnosť a zároveň ho vyzýva prevziať listovú zásielku na pošte Bratislava-Dúbravka na základe čísla zásielky pri mene v lehote do 27.09.2019, alebo oznámenie o uložení zásielky si môžete vyzdvihnúť osobne  na hospodárskej správe Miestneho úradu mestskej časti  Bratislava–Dúbravka, Žatevná č. 2 v úradných hodinách.