Úradná tabuľa - Dúbravka 

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby

stavba: „Záhradná chata“

SU-14837/3330/2019/Fd (241 kB)

Dátum vyvesenia: 10.09.2019
Dátum zvesenia: 26.09.2019Prílohy