Aktuality - Nové Mesto 

Jesenný zber domového odpadu s obsahom škodlivín od občanov 

Dňa 12. 10. 2019 (v sobotu) od 8. 00 do 10.00 hod. organizuje naša mestská časť v spolupráci s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy a spoločnosťou A...

Kategória článku: Aktuality

Zdroj: https://www.banm.sk/16272-sk/jesenny-zber-domoveho-odpadu-s-obsahom-skodlivin-od-obcanov/ External

Zverejnené: 15.09.2019

Aktualizované: 16.09.2019