Voľby členov rady školy 

Informácie o voľbách do rady školy - materské škôlky.

Zdroj: https://www.ruzinov.sk/sk/aktuality/view/volby-clenov-rady-skoly External

Zverejnené: 09.09.2019

Aktualizované: 09.09.2019