Pripomienkovanie územných plánov 

Ako budú vyzerať Mokráň - Záhon alebo Pálenisko?

Zdroj: https://www.ruzinov.sk/sk/aktuality/view/pripomienkovanie-uzemnych-planov External

Zverejnené: 03.09.2019

Aktualizované: 03.09.2019