Inventarizácia stromov  

Začíname vytvárať podrobnú analýzu zelene v Ružinove

Zdroj: https://www.ruzinov.sk/sk/aktuality/view/inventarizacia-stromov External

Zverejnené: 27.08.2019

Aktualizované: 28.08.2019