Uprising a Ružinov 

Organizovanie eventov vyžaduje rešpektovanie zákonov, ale aj ľudí z okolia.

Zdroj: https://www.ruzinov.sk/sk/aktuality/view/uprising-a-ruzinov External

Zverejnené: 05.08.2019

Aktualizované: 23.08.2019