Bezpečnostné rezy stromov 

Chceme Vás informovať, že od budúceho týždňa od pondelka o 8:00 budú arboristi vykonávať bezpečnostný orez stromov na Papraďovej - Ľanovej.

Zdroj: https://www.ruzinov.sk/sk/aktuality/view/bezpecnostne-rezy-stromov External

Zverejnené: 16.08.2019

Aktualizované: 16.08.2019