Nová riaditeľka RDS Sklenárova 

Na čele najväčšieho domova dôchodcov na Slovensku bude stáť PhDr. Mária Mattovič Straková.

Zdroj: https://www.ruzinov.sk/sk/aktuality/view/nova-riaditelka-rds-sklenarova External

Zverejnené: 19.07.2019

Aktualizované: 19.07.2019