Aktuality - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 

Štatistici budú zisťovať od júla do decembra informácie o zdraví 

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví, ktoré prebieha vo všetkých čle...

Zdroj: https://www.banm.sk/16037-sk/statistici-budu-zistovat-od-jula-do-decembra-informacie-o-zdravi/ External

Zverejnené: 16.07.2019

Aktualizované: 17.07.2019