Aktuality - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov 

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) ...

Zdroj: https://www.banm.sk/vyhlasenie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziarov/ External

Zverejnené: 01.07.2019

Aktualizované: 02.07.2019