Aktuality - Mestská časť Bratislava-Nové Mesto 

Úprava pracovného času na Miestnom úrade z dôvodu horúčav 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto informuje, že z dôvodu horúčav a záťaže teplom s prihliadnutím na ochranu zdravia zamestnancov pred poškodením v...

Zdroj: https://www.banm.sk/15989-sk/uprava-pracovneho-casu-na-miestnom-urade-z-dovodu-horucav/ External

Zverejnené: 30.06.2019

Aktualizované: 01.07.2019