Aktuality - Petržalka 

Investície do budúcnosti 

Presne pod týmto názvom spracovala Bratislavská mestská časť Petržalka prehľad investícií do svojich škôl za obdobie ostatných rokov. Vďaka tomuto môže vyhodnotiť ďalší z kľúčových cieľov v oblasti strategického plánovania.

Samotné školstvo predstavuje pre Petržalský rozpočet najvyšší výdavok. Celková čiastka v tohtoročnom rozpočte vyčlenená na školstvo prekračuje 12 700 000 eur. Zahŕňa bežné náklady na prevádzku, rekonštrukcie a opravy budov a areálov 19 materských a 11 základných škôl. Zároveň predstavuje aj čiastku, ktorá je určená na rozširovanie kapacít materských škôl a prestavbu nevyužitých priestorov pre elokované triedy. Petržalka od začiatku školského roka 2008 do konca minulého roka zriadila o 13 tried v materských školách viac čím zvýšila kapacity pre ďalších 254 detí. V tomto trende úspešne pokračuje aj v tomto roku, kedy získala z rezortu školstva dotáciu vo výške 400 000 eur na rekonštrukciu bývalej materskej školy na Vyšehradskej ulici, kde plánuje vytvoriť ďalších 170 miest.


Zverejnené:

Aktualizované: 24.09.2015