Centrum voľného času Telefón: +421 910 877788
E-mail: cvcba3@gmail.com
Riaditeľ: Romana Bahúlová

Hlinícka 3
831 54 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Rača
CVČ Klokan Telefón: +421 2 64365193
E-mail: cvcklokan@gmail.com
Riaditeľ: Mgr.Anna Krupicová

Peknikova 2
841 02 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Dúbravka
Centrum voľného času Telefón: +421 2 52493375
E-mail: cvcba1@gmail.com
Riaditeľ: Ľubica Škultétyová

Štefánikova 35
811 04 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Centrum voľného času Kulíškova Telefón: +421 2 20764266
E-mail: kontakt@cvckuliskova.sk
Riaditeľ: Margita Jaurová

Kulíškova 6
821 06 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Ružinov
Centrum voľného času Telefón: +421 2 62315979
E-mail: riaditel@cvcgessayova.eu
Riaditeľ: Mgr. Katarína Búliková

Gessayova 6
851 03 Bratislava

Mestská časť
Bratislava - mestská časť Petržalka